DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.03.2020 07:09:25 

 

JOP Praha hl.n. (2008)

 

 

 • simulace zachycuje aktuální stav v období přelomu 2007-2008
 • v současnosti probíhá ve stanici rozsáhlá stavební činnost,
  která má vliv i na technologii dopravy:
  • přestavba západní části (koleje a nástupiště v historické dvoraně)
   - od jihu jsou provozní pouze koleje 7, 9, 11, 13 (všechny zakončeny jako kusé,
     bez možnosti objíždění hnacích vozidel),
   - u ostatních kolejí je sneseno trolejové vedení, příp. i kolejový svršek
     a připravuje se úprava nového uspořádání kolejiště i nástupišť
  • napojení severního zhlaví na estakádu Nového spojení
   (západní část mosteckého zhlaví)
   - dokončuje se betonáž ložiska západní opěry čtyřkolejné estakády
    a zemní práce v okolí (zásypy, nový železniční spodek),
   - vyloučena je celá navazující západní část mosteckého zhlaví
     (bez NTV, zcela bez kol. svršku, příp. s obsazením pracovními vozidly)
  • rekonstrukce 1. vinohradského tunelu (ve směru Vyšehrad)
   - v průběhu roku po dobu nepřetržité výluky zcela znemožní průjezd v daném směru
  • podrobnější popis stavební činnosti naleznete např. na http://www.novespojeni.cz,
   zejm. v článku p. J. Mitlöhnera Modernizace západní části žst. Praha hl.n. 
 • provoz je organizován
  • převážně v průjezdném modelu přes východní část stanice
   (kolem tzv. "nových nástupišť" - 22.-32. SK),
   s obratem souprav ve stanicích Vysočany, Vršovice, ONJ, Hostivař,
   relace Kolín směrována přes Vršovice
  • hlavově od jihu
   (kusé 1.-11. SK, příp. průjezdné 22.-32.SK)
   vlaky ze směrů Vyšehrad, Vršovice, resp. přistavování souprav z ONJ
    
 • víceúrovňové texty
 • vhodné pro zobrazení na 2 monitory
  (nacentrováno pro rozlišeni 1152 x 864 při velikosti políčka x=8)
   
      
   
 • orientační plánek oblasti
   
   
   
 • vstupy do oblasti
  • Vi - výhybna Vítkov (směr Rokytka - Holešovice/Vysočany, Libeň, depo Libeň)
  • Vs2, Vs1 - Vršovice osobní nádraží [PVO] (obvyklý směr Benešov, Tábor)
  • Vs3, Vs5 - Vršovice osobní nádraží [PVO] (obvyklý směr Vršovice seř.n. odj.sk. [PVSO],
         odstavné nádraží jih - vjezd.sk. [ONJ-vjezd], Krč - Vrané n.V.)
  • Vy1, Vy2 - výhybna Vyšehrad (směr Smíchov - Beroun/Zličín)
 • plánované obsazení staničních kolejí
  • je smyšlené, reálné nemáme k dispozici
  • čísla kolejí zadaná v simulátoru jsou jen orientační a nemusíte se jimi řídit

 • předávka rozehraných situací ke stažení