DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 03.03.2020 07:09:25 

 

JOP Praha hl.n. (2005 - 2007)

 • aktuální verze - praha-hl-n_3-10.zip (157 KB)
  • oproti předchozí verzi (praha-hl-n_3-00) byl opraven reliéf kolejiště
   (změna číslování kolejových obvodů, vycentrování přizpůsobené pro 2 monitory,
   vypuštění kamer a pragotronu z pravé sekce, oprava vstupů z Vršovic a Vyšehradu
   - vypuštěna indikace vjezdových návěstidel sousední dopravny, změna rozvržení
   zásobníku povelů - celá stanice tvoří jeden celek a má jediný zásobník)
 • napodobuje ovládací rozhraní staničních a traťových zabezpečovacích zařízení
  největšího osobního nádraží v zemi
  • v 80. letech bylo jižní (tunelové) zhlaví zabezpečeno reléovkou RZZ AŽD71
   cestového systému s číslicovou volbou;
   indikační panel a ovládací skříňky číslicové volby byly současně zapojeny jako
   řídící přístroj pro elektromechanická stavědla na severním zhlaví (mosty);
  • po rekonstrukci SZZ, při níž bylo severní zhlaví osazeno elektronickým stavědlem
   ETB, byla v roce 2001 dána do užívání i zcela nová moderní dopravní kancelář
   s ovládáním celého hlavního nádraží prostřednictvím terminálů JOP,
   s velkoplošným zobrazením reliéfu kolejiště na tři sekce panelů zadní projekcí
   [reportáž z DK Praha hl.n. na zpravodajském serveru http://technet.idnes.cz
   (31.7.2006); informace o systémech velkplošných zobrazovačů na stránkách
   výrobce http://www.avmedia.cz]
  • v současnosti dochází (v souvislosti s rekonstrukcí uzlu a napojením Nového spojení)
   k výměně stávajících RZZ AŽD71 (tunelské zhlaví), ovládané z JOP, a SZZ ETB (mosty)
   plně elektronickým stavědlem poslední generace - ESA11 s EIP
  • simulace zachycuje stav v období kolem r. 2005
 • možnost volby grafikonu z nabídky dvou období:
 • víceúrovňové texty
 • vhodné zobrazení na 2 monitory
  (zde je ještě zobrazení starší verze praha-hl-n_3-00  , brzy doplním obrázek k aktuální verzi,
  tedy po změně reliéfu kolejiště)

 • orientační plánek oblasti
  (je aktuální)

  

 • vstupy do oblasti
  • Vi - výhybna Vítkov (směr Rokytka - Holešovice/Vysočany, Libeň, depo Libeň)
  • Hr - stanice Masarykovo nádr., zhlaví Hrabovka (v současnosti již je trať snesena a
          v obou zapsaných grafikonech jsou vlaky trasovány pouze přes Vítkov)
  • Vs2, Vs1 - Vršovice osobní nádraží [PVO] (obvyklý směr Benešov, Tábor)
  • Vs3, Vs5 - Vršovice osobní nádraží [PVO] (obvyklý směr Vršovice seř.n. odj.sk. [PVSO],
          odstavné nádraží jih - vjezd.sk. [ONJ-vjezd], Krč - Vrané n.V.)
  • Vy1, Vy2 - výhybna Vyšehrad (směr Smíchov - Beroun/Zličín)
 • plánované obsazení staničních kolejí
  • je smyšlené, reálné nemám k dispozici
  • čísla kolejí zadaná v simulátoru jsou jen orientační a nemusíte se jimi řídit

 • předávka rozehraných situací ke stažení